Login
Webmail

 

 

                                         Programi transparencës/Prokurimet

 

 Rregjistri i prokurimeve 2018                            Realizimi i Prokurimeve 2018

 Rregjistri i prokurimeve 2017                            Realizimi i Prokurimeve 2017

 Rregjistri i prokurimeve 2016                                     Realizimi i Prokurimeve 2016

 Rregjistri i prokurimeve 2015                            Realizimi i Prokurimeve 2015