Login
Webmail

21/12/2015

Rekomandimi per vendstrehimet alternative.

Drejtuar :Kryetarëve të Bashkisë në të gjithë Shqipërinë

 

09/11/2015

Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për respektimin e të drejtave ligjore të punonjësve të Policisë së Burgjeve.

Drejtuar : Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë      Z. Edi RAMA

 

08/10/2015

Rekomandim për trajtimin e situatës së komunitetit Rom/Egjiptian të vendosur në zonën e Liqenit Artificial, në Tiranë.

Drejtuar : Kryetarit të Bashkisë Tiranë                               Z. Erion VELIAJ

               Kryetarit të Këshillit Bashkiak, Tiranë                Z. Aldrin DALIPI

 

03/10/2015

 Avokati i Popullit, rekomandim Financave dhe Tatimeve për tregtarët pranë spitalit nr.5

Drejtuar : Ministrit të Financave,                              z. Shkëlqim Cani 

               Drejtores së Përgjithshme të Tatimeve      znj. Briseida Shehaj

12/08/2015

Rekomandohet marrja e masave për rishikimin e politikave arsimore dhe monitorimin e vazhdueshëm, me qëllim që të përjashtohen mundësitë për segretimin e komunitetit rom dhe egjiptian në shkolla të veçuara.

Drejtuar : Ministria e Arsimit dhe Sportit      Zj. Lindita NIKOLLA 

 

07/08/2015

Rekomandohet marrja e masave dhe planeve afat shkurtra dhe afat gjata, për disegretimin e shkollave të segretuara për fëmijët rom dhe egjyptianë në lagjen Stan, Moravë, Berat.

Drejtuar : Ministria e Arsimit dhe Sportit      Zj. Lindita NIKOLLA 

29/07/2015

Rekomandohet marrja e masave për përjashtimin nga tarifa studentore e shkollimit të fëmijëve me prindër të verbër.

Drejtuar : Ministria e Arsimit dhe Sportit      Zj. Lindita NIKOLLA 

24/07/2015

Rekomandohet marrja e masave të menjëhershme për furnizimin normal me ujë të pijshëm dhe brenda kushteve higjeno-sanitare për banorët e Komunitetit Rom në lagjen “Shkozë” Tiranë.

Drejtuar : Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizime sh.a     Drejtorit,  z. Fatbardh ISLAMAJ

08/05/2015

Rekomandim për fillimin e hetimeve ndaj shtetasit Albion Xhitoni për veprën penale të “Kryerjes së veprimeve arbitrare”, parashikuar nga neni 250 i Kodit Penal.

Drejtuar : Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës   Z. Dritan PRENÇI

Për dijeni :Prokurorit të Përgjithshëm                                   Z. Adriatik LLALLA

17/03/2015

Rekomandohet marrja e masave për nxjerrjen e akteve nënligjore për faljen e detyrimeve të pa paguara të energjisë elektrike dhe gjetja e zgjidhjeve alternative nëpërmjet programeve të përballueshme për familjet në nevojë dhe që janë përfitues nga skema e  ndihmës  ekonomike.

Drejtuar :Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë      Z. Edi RAMA

               Ministrit të Energjisë dhe Industrisë               Z. Damian GJIKNURI

               Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë       Z. Erion VELIAJ

               Ministrit të Financave                                     Z. Shkëlqim CANI

12/03/2015

Rekomandim për marrjen e iniciativës për përmirësime në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë me synim përfaqësimin dhe aksesin e barabartë gjinor.

Drejtuar :Kryetarëve të Grupeve Parlamentare 

 

05/03/2015

Rekomandim lidhur me ofrimit të shërbimit shëndetësor 24 orësh, për studentët në grevë urie, në ambjentet e jashtme pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës.

Drejtuar :Ministrit të Shëndetësisë  Z. Ilir BEQAJ

                                   

24/02/2015

Rekomandohet “Fillimi i hetimit për veprën penale “Kryerja e veprimeve arbitrare”, në ngarkim të punonjësit të Komisariatit të Policisë, Robert Memelli, parashikuar nga neni 250 i Kodit Penal dhe ndaj zv/drejtorit të Policisë Arben Hyseni, për veprat penale “Kryerja e veprimeve arbitrare” dhe “Mosmarrja e masave për të ndërprerë gjëndjen e paligjshme”, parashikuar nga nenet 250 dhe 251 të Kodit Penal.

Drejtuar :Drejtuesit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor   Z. Alket MERSINI

 

07/01/2015

Rekomandohet marrja e masave administrative për respektimin e procedurave ligjore dhe vënien në dispozicion të akteve që lidhen me procesin e prishjes së objekteve të banorëve në zonën e Hudenishtit.

Drejtuar:Kryeinspektor Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar Znj. Dallëndyshe BICI