Login
Webmail

 

Institucioni i Avokati të Popullit, në përmbushje të detyrimeve ligjore, për Reformën në Drejtësi, do të qëndrojë hapur çdo ditë, deri ditën e enjte, nga ora 08:30 – 20:30 për të pritur aplikimet përkatëse.

Për çdo paqartësi mbi procedurat, kandidatët Brenda apo jashtë vendit mund të dërgojnë e-mail në postën elektronike: reformanedrejtesi@avokatipopullit.gov.al

ose të na kontaktojnë me numrat e telefonit:

066 56 08 355;  

 

reformanedrejtesi@avokatipopullit.gov.al

 

PROÇESVERBAL KLGJ-AVOKAT

PROÇESVERBAL KLGJ-SHOQERI-CIVILE

PROÇESVERBAL KLP-AVOKAT

PROÇESVERBAL KLP-SHOQERI-CIVILE