Login
Webmail

LAJME

17.02.2017 Lista me emrat e organizatave që përmbushin kriteret për të qenë pjesë e Komisionit të Shoqërisë Civile,që do të kryejë verifikimin paraprak të kandidaturës për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile,në KLGJ dhe KLP
11.02.2017 Emrat e Organizatave për Komisionin që do përzgjedhin anëtarin për KLGJ dhe KLP nga Shoqëria Civile
10.02.2017 Lista me emrat e qytetarëve, të cilët kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në organet e Vetingut.
17.02.2017 Lista me emrat e organizatave që përmbushin kriteret për të qenë pjesë e Komisionit të Shoqërisë Civile,që do të kryejë verifikimin paraprak të kandidaturës për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile,në KLGJ dhe KLP
11.02.2017 Emrat e Organizatave për Komisionin që do përzgjedhin anëtarin për KLGJ dhe KLP nga Shoqëria Civile
10.02.2017 Lista me emrat e qytetarëve, të cilët kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në organet e Vetingut.