Login
Webmail

LAJME

03.03.2018 AP e Shqipërisë,Znj.Erinda Ballanca adreson këshillin e të drejtave të njeriut në OKB me një mesazh mbi lirinë Fetare në Shqipëri
02.03.2018 Kontribut i Rrjetit Evropian të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut në Projekt Deklaratën e Kopenhagenit
28.02.2018 Institucioni i AP-së angazhohet të nxisë zgjidhjen e ngërçit në zbatimin e ligjit të arsimit të lartë
03.03.2018 AP e Shqipërisë,Znj.Erinda Ballanca adreson këshillin e të drejtave të njeriut në OKB me një mesazh mbi lirinë Fetare në Shqipëri
02.03.2018 Kontribut i Rrjetit Evropian të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut në Projekt Deklaratën e Kopenhagenit
28.02.2018 Institucioni i AP-së angazhohet të nxisë zgjidhjen e ngërçit në zbatimin e ligjit të arsimit të lartë