Login
Webmail

Promovimi i të Drejtave

Trajton ankesat apo kërkesat që nuk përfshihen në dy seksionet e para, bashkëpunon me organizatat joqeveritare si dhe bën studime në fushën e zbatimit të të drejtave dhe lirive të njeriut.