Login
Webmail

Administrata dhe Qytetarët

 

Administrata dhe Qytetarët merret me ankesat apo kërkesat drejtuar organeve qendrore administrative, autoritetet lokale dhe të tretëve që veprojnë për llogari të tyre