Login
Webmail

AVOKATI/OMBUDSMAN

 

Institucioni i Avokatit të Popullit

Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë
Email: ap@avokatipopullit.gov.al
Tel: 04 2 380 300, 04 2380 333
Fax: 04 2 380 315

 

 

Erinda Ballanca

Avokat i Popullit

Ombudsman

Tel. +355 42380302

Email: eballanca@avokatipopullit.gov.al

 

 

Arben Shkëmbi

Komisioner

Commissioner

Tel. +355 42380308

Email: ashkembi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Ermonela Xhafa

Komisioner

Commissioner

Tel. +355 42380307

Email: exhafa@avokatipopullit.gov.al

 

 

Nejla Peka

Komisioner

Commissioner

Tel. +355 42380353

Email: npeka@avokatipopullit.gov.al

 

Ermir Kapedani

Komisioner

Commissioner

Tel. +355 42380337

Email: ekapedani@avokatipopullit.gov.al

 

Fatbardh Zenelaj

Sekretar i Përgjithshëm

General Secretary

Tel.+355 42380305

Email: fzenelaj@avokatipopullit.gov.al

 

Enio Haxhimihali

Drejtor Kabineti

Director of Cabinet

Tel. +355 4 23 80 318

Email: enioh@avokatipopullit.gov.al

 

Kledia Ngjela

Këshilltare 

Counselor

Tel. +355 42380347

Email: kngjela@avokatipopullit.gov.al

 

Lindita Dedëgjoni

Këshilltare 

Counselor

Tel. +355 42380322

Email: ldedegjoni@avokatipopullit.gov.al

 

Sokol Shameti

Këshilltar për Median

Media and Public Relations Counselor

Tel. +355 42380328

Email: sshameti@avokatipopullit.gov.al

 

Dejana Burgija

Këshilltare 

Counselor

Tel. +355 42380304

Email: dburgija@avokatipopullit.gov.al

 

Jorida Rustemi

Këshilltare 

Counselor

Tel. +355 42380332

Email: jrustemi@avokatipopullit.gov.al