Login
Webmail

Stafi dhe Kontaktet

 

 

Jorida Rustemi.pdf

Drejtuese e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës

Head of the Albanian National Preventive Mechanism 

Tel. +355 42380332

Email: jrustemi@avokatipopullit.gov.al

 

Ira Papagjika

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380342

Email:ipapagjika@avokatipopullit.gov.al 

 

Alma Alibali.pdf

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380319

Email: aalibali@avokatipopullit.gov.al

 

Alfred Koçobashi.pdf

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380344

Email: akocobashi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Iris Laçi

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380344

Email: ilaçi@avokatipopullit.gov.al