Login
Webmail

02/05/2017

Rekomandohet marrja e masave organizative për mospërfshirjen e punonjësve të Administratës Publike në fushatë elektorale gjatë orarit zyrtar të punës

Drejtuar : Të gjithë Kryetarëve të Bashkive në vend

                

02/05/2017

Rekomandohet marrja e masave organizative për mospërfshirjen e punonjësve të Administratës Publike në fushatë elektorale gjatë orarit zyrtar të punës

Drejtuar : Ministres së Inovacionit dhe Administratës Publike

                Znj.Milena HARITO

 

28.04.2017

Rekomandim lidhur me garantimin e të drejtës së votës për personat e paraburgosur dhe të dënuar.

Drejtuar:         z. Miklovan KOPANI

                        Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

          z. Haki ÇAKO

          Drejtoria e Përgjithshme e Policisë  

         z. Bledar DORACAJ

         Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Për dijeni:      z. Denar BIBA

                       Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

28/04/2017

Rekomandim për zbatimin me korrektesë të detyrimeve që burojnë nga neni 79 i Kodit zgjedhor lidhur me vendosjen e materialeve propagandistike gjatë procesit të zgjedhjeve për në Kuvendin e Shqipërisë që do të zhvillohen më 18 Qershor 2017

Drejtuar : Të gjithë Kryetarëve të Bashkive në vend

 

28.04.2017 

Rekomandim mbi marrjen e masave për mospërfshirjen e fëmijëve të sistemit arsimor parauniversitar në aktivitete elektorale dhe disa çështje të tjera, për garantimin sa më të plotë të të drejtave të tyre.

Drejtuar:      Znj. Lindita NIKOLLA

                     Ministër i Arsimit dhe Sportit    

Për dijeni:   Z. Engjëll Agaçi

       Sekretar i Përgjithshem i Këshillit të Ministrave

 

28/04/2017

Shkresë për sjellje në vëmendje të përgjegjësive dhe kompetencave ligjore të KQZ-së lidhur me monitorimin, mbikëqyrjen dhe auditimin financiar

Drejtuar:    Z. Denar BIBA

                   Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

 

28/04/2017

Rekomandojmë marrjen e masave për të garantuar të drejtën e votës për personat me aftësi të kufizuar në territorin e Republikës së Shqipërisë

Drejtuar:    Z. Denar BIBA

                   Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

 

27/04/2017

Kërkesë për Informacion

Drejtuar:       Drejtorit të Shtëpisë së të Moshuarve   T I R A N Ë

                       Drejtorit të Shtëpisë së të Moshuarve   K A V A J Ë

                       Drejtorit të Shtëpisë së të Moshuarve  S H K O D Ë R

                       Drejtorit të Shtëpisë së të Moshuarve  F I E R

                       Drejtorit të Shtëpisë së të Moshuarve  G J I R O K A S T Ë R

 

25/04/2017

Rekomandim për zbatimin me korrektesë të detyrave ligjore nga Policia e Shtetit gjatë procesit të zgjedhjeve për në Kuvendin e Shqipërisë që do të zhvillohen më 18 Qershor 2017

Drejtuar:  Drejtorit të Policisë së Shtetit

                 Z. Haki ÇAKO

Për dijeni: Ministrit të Punëve të Brendshme

                  Z. Fatmir XHAFAJ