Login
Webmail

Marrëdhëniet me Jashtë/Foreign Relations

 

Besmira Petriti

Përgjegjës i Marrëdhënieve me Jashtë

Responsible for Foreign Relations 

Tel. +355 42380313

Email: bpetriti@avokatipopullit.gov.al

 

Arta Lleshi

Specialiste e Marrëdhënieve me Jashtë

Foreign Relations Specialist

Tel. +355 42380306

Email: alleshi@avokatipopullit.gov.al