Login
Webmail

30.05.2017 Kthim Përgjigje

Drejtuar: Avokati i Popullit

               Znj.Erinda BALLANCA

 

24.05.2017 Kthim përgjigje

Drejtuar: Avokatit të Popullit

              Kryetar i Komisionit të Pavarur Ad Hoc

 

24.05.2017 Dërgim Informacioni 

Drejtuar: Avokati i Popullit

               Znj.Erinda BALLANCA

23.05.2017 Vendim Kuvendi i Shqipërisë

17.05.2017 Shkresë mbi përcjelljen e dosjeve dhe dokumentacionit të kandidatëve aplikantë nga rrathët e avokatëve për KLGJ

Drejtuar: Sekretares së Përgjithshme të Kuvendi të Shqipërisë,

             Znj.Albana SHTYLLA

08.05.2017 Mbi përcjelljen e shpjegimeve për kandidatët që nuk kanë përmbushur kriteret formale për pozicionet e anëtarëve  të institucioneve të Rivlerësimit Kalimtar për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Republikën e Shqipërisë

Drejtuar:    Koalicionit "Drejtesi per te gjithe"

Sekretariatit Teknik

19.04.2017 Mbi kërkesën për rihapje të thirjes së interesit për kandidaturat nga rradhët e Avokatisë,për Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Drejtuar:   Sekretare e Përgjithshme pranë Kuvendit të Shqipërisë

                znj.Albana SHTYLLA

 

 

12.04.2017 Kthim përgjigje mbi kërkesën për rihapjen e thirjes së interesit për kandidaturat nga radhët e avokatisë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Drejtuar:   Avokat i Popullit

                z.Igli TOTOZANI

11.04.2017 Kërkesë për rihapjen e thirjes për aplikim për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga rradhët e Avokatisë

Drejtuar:   Sekretare e Përgjithshme pranë Kuvendit të Shqipërisë

                znj.Albana SHTYLLA

11.04.2017 Mbi trajtimin financiar të anëtarëve të komisionit të pavarur "Ad Hoc",që do të verifikojë dhe vlerësojë paraprakisht kandidatët nga radhët e avokatëve,për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Drejtuar: Sekretarit të Përgjithshëm,të Këshillit të Ministrave

             Z.Engjëll AGAÇI

27.03.2017 Për publikimin e listës së kandidatëve që kanë aplikuar për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Drejtuar: Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

              Z.Besnik DERVISHI

 

27.03.2017 Kthim Përgjigje

Drejtuar: Koalicioni "Drejtësi për të Gjithë"

 

31.03.2017 Kthim Përgjigje Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

30.03.2017 Kthim Përgjigje KLSH-ja

 

Drejtuar: Z.Igli TOTOZANI

              Avokat i Popullit

 

24.03.2017 Kërkesë për Informacion

Drejtuar:     Kontrolli i Lartë i Shtetit

                  Z.Bujar LESKAJ

                  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

                  Z.Alket HYSENI

                  Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit 

                  Z.Shkëlqim GANAJ

 

17.03.2017 Dërgim vendimi nga KUVENDI për dijeni dhe zbatim

Drejtuar: Z.Igli TOTOZANI

              Avokat i Popullit

 

13.03.2017 Kërkesë për Informacion 

Drejtuar: Drejtuar Prokurorit të Përgjithshëm

              Z.Adriatik LLALLA

 

13.03.2017 Kërkesë për Informacion 

Drejtuar: Kryetares së Autoritetit për Informimin mbi dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit

              Znj.Gentiana SULA

 

03.03.2017 Letra e Znj.Genoveva Riuz Calavera drejtuar Avokatit të Popullit për përcjelljen e vlerësimit dhe Rekomandimeve të vëzhguesve të OMN-së

 

01.03.2017 Mbi përbërjen e komisionit të pavarur Ad Hoc, që do të verifikojë dhe vlerësojë paraprakisht kandidatët nga radhët e avokatëve,për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së.

Drejtuar: Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë,

             Z.Ilir META

 

Drejtuar: Kryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore,

             Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut,në Kuvendin e Shqipërisë

             Z.Fatmir XHAFAJ

 

24.02.2017 Kthim përgjigje për shkresat nr.Prot 31, datë 17.02.2017 dhe nr.Prot.36, datë 20.02.2017

Drejtuar: Avokat i Popullit

              Z.Igli TOTOZANI

 

20.02.2017 Mbi trajtimin financiar të anëtarëve të komisionit Ad Hoc që do të verifikojë dhe vlerësoji paraprakisht kandidatët nga radhët e avokatëve, për anëtarë të KLGJ dhe KLP

Drejtuar: Kryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore,

             Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut,në Kuvendin e Shqipërisë

             Z.Fatmir XHAFAJ

 

  LISTA E STAFIT MESIMDHENES NE SHKA, PERIUDHA 2013 DERI 2016

                          (PER EFEKT TE KOMISIONIT AD-HOC)

 

31.01.2017 Shkresë nga Kuvendi i Shqipërisë mbi proçesin për shprhjen e interesit për anëtarë të Komisionit të Shoqërisë Civile

Drejtuar: Z.Igli TOTOZANI

              Avokat i Popullit

 

26.01.2017 Kërkesë për përcjelljen e shprehjes së interesit për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Drejtuar:Sekretarit të Përgjithshëm pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme

              Z.Gazmend BARBULLUSHI

        

20.01.2017 Kthim Përgjigje nga Institucioni i Presidentit të Republikës

 

19.01.2017 Kthim përgjigje nga Kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë Z.Muazafer KORKUTI

Dërgohen emrat e anëtarëve dhe " anëtarëve zëvendësues " në Komisionet Ad Hoc, të zgjedhur nga Asambleja e Akademisë së Shkencave

 

18.01.2017 Shkresë Kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë lidhur me emrat e anëtarëve dhe " anëtarëve zëvendësues " në Komisionin e Pavarur Ad Hoc  Drejtuar: Z. Muzafer KORKUTI

 

18.01.2017 Shkresë Kryetarit të Këshillit Drejtues,të Dhomës Kombëtare të Avokatisë së Shqipërisë lidhur me emrat e anëtarëve dhe " anëtarëve zëvendësues " në Komisionin e Pavarur Ad Hoc  Drejtuar:Z. Maksim HAXHIA

 

12.01.2017 Kthim Përgjigje nga Institucioni i Presidentit të Republikës

 

12.01.2017 Shkresë Kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë lidhur me emrat e anëtarëve dhe " anëtarëve zëvendësues " në Komisionin e Pavarur Ad Hoc  Drejtuar: Z. Muzafer KORKUTI

 

 

12.01.2017 Shkresë Kryetarit të Këshillit Drejtues,të Dhomës Kombëtare të Avokatisë së Shqipërisë lidhur me emrat e anëtarëve dhe " anëtarëve zëvendësues " në Komisionin e Pavarur Ad Hoc  Drejtuar:Z. Maksim HAXHIA