Login
Webmail

Aktiviteti Ndërkombëtar

Institucioni i Avokatit të Popullit duke pasur në vëmendje rëndësinë e bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut  është aktualisht anëtar me të drejta të plota në 8 shoqata / organizata ndërkombëtare të ombudsmanëve.