Login
Webmail

 

Lista e kandidatëve që përmbushin kriteret ligjore të vlerësuar  nga ana e Komisionit të pavarur Ad-hoc dhe të renditur sipas pikëzimit për Këshillin e Lartë Gjyqësor nga Avokatia

 

Në përmbushje të detyrimeve ligjore të parashikuara në nenin 35 pika 1 të ligjit nr. 115/2016, "Për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë, për vlerësimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga Avokatia, Komisioni i Pavarur Ad-Hoc, pas vlerësimit të kandidatëve që përmbushin kriteret formale, bën këtë renditje përfundimtare të kandidatëve sipas vlerësimit të tyre në pikë:

 

 

Nr Emër Mbiemër

Pikë Total

1 SINAN TAFAJ 78.7 pikë
2 ARBEN PRIFTI 77 pikë
3 FATOS LAZIMI 75.7 pikë
4 SOKOL LAMAJ 75.6 pikë
5 GENTI SINANI 72.6 pikë
6 ARBEN VANI 70.6 pikë
7 ALBAN TORO 66.4 pikë
8 SAIMIR VISHAJ 64.8 pikë
9 FATMIRA LULI 63.3 pikë
10 GËZIM ALLARAJ 54.5 pikë