Login
Webmail

 

Lista me kandidatë për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia

 

Në përfundim të afatit të aplikimit të publikuar për shpalljen e vendeve vakante dhe rithirrjes për paraqitjen e shprehjes së interesit për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia, në kuadër të transparencës së procesit, Avokati i Popullit publikon emrat e kandidatëve aplikues për këtë pozicion.

Theksojmë edhe faktin se kësaj liste mund t’i bashkangjiten edhe aplikantët kandidatë, të cilët mund të kenë dërguar aplikimin e tyre brenda datës 08.05.2017  me postë, sipas rregullave ligjore për vlefshmërinë e aplikimit.

LISTA ME KANDIDATË PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NGA AVOKATIA

1.Tartar Bazaj

2.Petrit Gaçi

3.Ilir Nikolla

Sqarojmë se  për fazën e rishpalljes për shprehje interesi për Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga Avokatia,   do të jenë të vlefshme aplikimet për të gjithë kandidatët e fazës së mëparshme, të cilët janë njoftuar se kanë plotësuar kriteret formale për të qenë pjesë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.