Login
Webmail

NJOFTIM

Komisioni i Pavarur “Ad Hoc” për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia, në përfundim të procedurës së verifikimit paraprak, bazuar në pikën 5 të nenit 31 dhe pikën 5 të nenit 129 të ligjit nr.115/2016, “Për organet e Qeverisjesë së sistemit të Drejtësisë”,  shpall menjëherë emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për të qenë anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia, në faqen zyrtare të Avokatit të Popullit, të Kuvendit dhe të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

 

Lista me  Kandidatët nga Avokatia për KLGJ                  

Lista me  Kandidatët nga Avokatia për KLP