Login
Webmail

AVOKATI/OMBUDSMAN

 

Institucioni i Avokatit të Popullit

Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë
Email: ap@avokatipopullit.gov.al
Tel: 04 2 380 300, 04 2380 333
Fax: 04 2 380 315

 

 

Igli Totozani

Avokat i Popullit

Ombudsman

Tel. +355 42380302

Email: itotozani@avokatipopullit.gov.al

 

Arben Shkëmbi

Komisioner

Commissioner

Tel. +355 42380308

Email: ashkembi@avokatipopullit.gov.al

 

Etilda Gjonaj

Komisioner

Commissioner

Tel. +355 42380307

Email: egjonaj@avokatipopullit.gov.al

 

Ermir Kapedani

Komisioner

Commissioner

Tel. +355 42380337

Email: ekapedani@avokatipopullit.gov.al

 

Fatbardh Zenelaj

Sekretar i Përgjithshëm

General Secretary

Tel.+355 42380305

Email: fzenelaj@avokatipopullit.gov.al

 

Enio Haxhimihali

Drejtor Kabineti

Director of Cabinet

Tel. +355 4 23 80 318

Email: enioh@avokatipopullit.gov.al

 

Milton Nushi

Këshilltar 

Counselor

Tel. +355 42380304

Email: mnushi@avokayipopullit.gov.al

 

Mimoza Gjika

Këshilltare për Shoqërinë Civile dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar

Counselor for Civil Society Organization and International Cooperation

Tel. +355 42380328

Email: mgjika@avokatipopullit.gov.al

 

Elona Demollari

Këshilltare për Median

Media and Public Relations Counselor

Tel. +355 42380322

Email: edemollari@avokatipopullit.gov.al

 

Anila Manka

Këshilltare për Median

Media and Public Relations Counselor

Tel. +355 42380347

Email: amanka@avokatipopullit.gov.al