Login
Webmail
Parashtro Nje Ankese
Drejtuar: Institucionit te Avokatit te Popullit
Permbajtja e Ankeses

Tipet e dokumentave te lejuara: jpg jpeg gif png txt doc docx pdf odt.

8 + 1 =

Zgjidh kete problem matematikor dhe vendos rezultatin ne kutize. P.sh. per 1+4, vendos 5.