Login
Webmail

LAJME

10.12.2017 Institucioni i Avokatit të Popullit përkujton ditën e të Drejtave të Njeriut
20.11.2017 Avokatja e Popullit merr pjesë në konferencën shkencore me fokus në të drejtën publike
20.11.2017 Avokatja e Popullit zhvillon bashkëbisedim me studentët rreth të drejtave të komunitetit LGBTI në Shqipëri
10.12.2017 Institucioni i Avokatit të Popullit përkujton ditën e të Drejtave të Njeriut
20.11.2017 Avokatja e Popullit merr pjesë në konferencën shkencore me fokus në të drejtën publike
20.11.2017 Avokatja e Popullit zhvillon bashkëbisedim me studentët rreth të drejtave të komunitetit LGBTI në Shqipëri