Login
Webmail

LAJME

16.01.2017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar komisioni të shoqërisë civile në KLP
16.01.2017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar komisioni të shoqërisë civile në KLGJ
13.01.2017 Njoftim për shpalljen e vendeve vakante për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së
16.01.2017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar komisioni të shoqërisë civile në KLP
16.01.2017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar komisioni të shoqërisë civile në KLGJ
13.01.2017 Njoftim për shpalljen e vendeve vakante për anëtarë të KLGJ-së dhe KLP-së