Login
Webmail

LAJME

18.01.2017 Reforma në drejtësi - Korrespondenca e Avokatit të Popullit me Institucionet
16.01.2017 Avokati i Popullit ka nisur punën për vënien në zbatim të Reformës në Drejtësi në përputhje me kompetencat që parashikon ligji
16.01.2017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar komisioni të shoqërisë civile në KLP
18.01.2017 Reforma në drejtësi - Korrespondenca e Avokatit të Popullit me Institucionet
16.01.2017 Avokati i Popullit ka nisur punën për vënien në zbatim të Reformës në Drejtësi në përputhje me kompetencat që parashikon ligji
16.01.2017 Thirrje për shprehje interesi për anëtar komisioni të shoqërisë civile në KLP